DALITO!

15. 12. 2017

Zomrel Pavol Mauréry

Zomrel Pavol Mauréry

Vo veku 82 rokov zomrel v piatok v Bratislave dlhoročný popredný sólista Opery Slovenského národného divadla Pavol Mauréry. O úmrtí informovala hovorkyňa SND Izabela Pažítková.
      Mauréry známy svojím výrazným, osobito zafarbeným barytónom, stál na doskách slovenskej prvej opernej scény ako sólista 21 rokov - od roku 1978 až do roku 1999. V kontexte súčasného operného umenia predstavoval výnimočný zjav. Vďaka dĺžke svojej kariéry a talentu naštudoval široký a rozmanitý repertoár. Pútal najmä schopnosťou autentickej verdiovskej interpretácie, zmyslom pre štýlové zvládnutie barytónových úloh najmä v talianskom repertoári.
      Pavol Mauréry, ktorý sa narodil 21. mája 1935 v Prešove, pôsobil počas svojej desaťročia trvajúcej umeleckej kariéry aj v Československom rozhlase, v Slovenskej filharmónii ako člen Slovenského filharmonického zboru, bol sólistom Vojenského umeleckého súboru, členom spevohry Novej Scény, sólistom opery Štátneho divadla v Košiciach, ako aj sólistom v Mestskom divadle v nemeckom Erfurte.
      "Pavol Mauréry bol dlhoročnou neodmysliteľnou, nepostrádateľnou súčasťou a významným sólistom Opery SND, predstaviteľom slovenského operného interpretačného umenia. Hosťoval na mnohých domácich i zahraničných operných scénach, koncertných pódiách. Svojím prístupom k povolaniu operného speváka, pokorou, láskou a oddanosťou k svojej profesii, umeleckým majstrovstvom, vysokou profesionalitou, disciplinovanosťou a zodpovednosťou, vysokou náročnosťou voči sebe, bol príkladom pre mladšie generácie operných sólistov,“ vyzdvihol majstrovstvo umelca generálny riaditeľ SND Marián Chudovský.
      Posledná rozlúčka s umelcom bude v piatok (22.12.) v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, neskôr aj v bratislavskom krematóriu.


Copyright © TASR 2016

TASR NEWS

TASR NEWS

TASR prichádza s blížiacou sa storočnicou ukončenia prvej svetovej vojny s unikátnym projektom. V spoluprácu s fotografom Zdenkom Dzurjaninom nafotografuje všetky pamätníky „Veľkej vojny“ na Slovensku. 
      „
Začali sme masívny projekt, aký nemá v histórii agentúry obdobu. Sú to tisíce objektov skoro v každej obci Slovenska. Okrem fotografovania vlastne za pochodu tvoríme aktuálnu databázu, ktorá v takejto podobe na Slovensku neexistuje. Výber z týchto kolekcií budeme už od januára denne ponúkať klientom vo fotoservise. Súčasťou bude tiež interaktívny web s lokalizáciou fotografií, GPS súradnicami každého pamätníka i s možnosťou vyhľadávania podľa mien na pamätníkoch,“ povedal generálny riaditeľa TASR Vladimír Puchala.
      
Dzurjanin si prednedávnom vyslúžil pozornosť projektom, pri ktorom nafotil všetky kostoly na Slovensku. Priebežne začal fotografovať aj pamätníky prvej svetovej vojny, s ktorými má rovnakú ambíciu. „Keď som dofotil všetky kostoly, tak som si uvedomil, že som tým prispel k zachovaniu kultúrneho dedičstva. Podobný cieľ mám aj pri pamätníkoch. Mám radosť, že ma v súvislosti s pamätníkmi oslovila TASR na spoluprácu pri tomto projekte. Vážim si túto dôveru a verím, že vznikne podobne kvalitný výsledok ako pri kostoloch,“ konštatoval Dzurjanin.


 Copyright © TASR 2016

RADA RTVS

RADA RTVS

Rada RTVS na včerajšom zasadnutí prerokovala a schválila návrh rozpočtu a programového konceptu RTVS na rok 2018 vrátane návrhu záväzných ukazovateľov rozpočtu.
"Upozorňujeme zároveň na riziko vo výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu chýbajúcich zdrojov na vytvorenie dostatočných finančných rezerv na krytie prípadných plnení z prebiehajúcich súdnych sporov a opätovne upozorňujeme, že súčasný model financovania RTVS nedostatočne pokrýva jej potreby na ďalší rozvoj, čo sa prejavuje napríklad aj v narastaní investičného dlhu, v obmedzených možnostiach pre tvorbu finančných rezerv, ako aj pri výrobe vlastnej tvorby," konštatoval pri prerokovaní rozpočtu predseda rady Igor Gallo.
Návrh rozpočtu a jeho záväzných ukazovateľov pre rok 2018 špecifikuje príjmy RTVS vo výške 129.512.964 eur, v tom daňové príjmy (úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS) vo výške 78.750.000 eur, granty a transfery vo výške 27.111.724 eur. Výdavky RTVS predstavujú sumu 128.712.964 eur, v tom bežné výdavky 123.769.445 eur, kapitálové výdavky v sume 4.943.519 eur. Celkovým výsledkom je prebytok vo výške 800.000 eur.
Návrh rozpočtu v roku 2018 vychádza zo skutočnosti, že RTVS bude v roku 2018 disponovať v porovnaní s rokom 2017 nižšími príjmami daného roku (bez príjmových finančných operácií a príjmov z europrojektov) vo výške 4,4 mil. eur z dôvodu zníženia príspevku zmluvy so štátom, úhrad za služby verejnosti a ostatných vlastných príjmov. Vzhľadom na tento výpadok RTVS predpokladá v roku 2017 úsporu a vyššie príjmy vo výške 5,7 mil. eur, ktoré vznikli vo všetkých oblastiach okrem investícií. Zároveň výpadok príjmov RTVS vykryla predovšetkým znížením výdavkov v televíznej tvorbe a v režijnej oblasti. Tieto faktory umožnili RTVS postaviť vyrovnaný rozpočet a zároveň pokryť základné nároky na výrobu a vysielanie televíznej a rozhlasovej tvorby v roku 2018. Zároveň však pokles finančných zdrojov neumožňuje RTVS rozvoj náročnejších formátov.
Rada zároveň prerokovala a vzala na vedomie návrh zmluvy so štátom o zabezpečení služieb verejnosti rozhlasového a televízneho vysielania na roky 2018 až 2022 a dodatku č. 1 na rok 2018. Podľa tohto dodatku je celková výška príspevku vo výške 26.000.000 eur, z toho pre televízne vysielanie 19.300.000 eur, pre rozhlasové vysielanie 2.700.000 eur, pre investičné projekty vo výške 3.000.000 eur a pre vysielanie do zahraničia 1.000.000 eur.
"V prvom rade musím povedať, že Rada RTVS schválila návrh rozpočtu, ktorú jej predložil manažment RTVS na rok 2018. Tak ako rada konštatovala, na jednej strane je ten rozpočet do maximálnej možnej miery rozvojový, aj keď rozvoja tam nie je toľko, ako by sme si želali. Na druhej strane, a to je kľúčová vec, je zostavený ako vyrovnaný s malým prebytkom. Chceme, aby sme vďaka tomuto rozpočtu mohli začať pracovať na okruhu, ktorý bude venovaný športu v televíznej časti, budeme pracovať na online okruhu pre detského diváka a rozvoji našich online médií. To sú tri kľúčové okruhy, popri tom sa snažíme udržať a rozvíjať všetko to, čo bolo v tomto roku v RTVS urobené," uviedol pre TASR generálny riaditeľ Jaroslav Rezník a dodal: "V tejto chvíli by som chcem oceniť profesionalitu rady RTVS ako orgánu dohľadu. Otázky, ktoré sme riešili s radou, boli vždy profesionálne a boli aj riešené na veľmi korektnej a slušnej úrovni, takže rade ďakujem."
"Spolupráca s manažmentom RTVS bola v roku 2017 na profesionálnej úrovni, konštruktívna. V záujme verejnoprávneho vysielateľa aj rada vyvíjala aktivity, ktoré jej mandát dáva, nezasahovala do vysielania. Projekt riadenia, s ktorým Jaroslav Rezník uspel vo výberovom konaní už pri rozpočte na rok 2018 ukázal, že bez zásadnej zmeny financovania ho bude zložité naplniť, myslím tým tretí televízny okruh a ďalšie rozvojové aktivity. Je najvyšší čas, aby sme ako rada dostali odpoveď na otázku, aké silné chceme mať verejnoprávne médiá na Slovensku a aké kroky pre to zákonodarcovia urobia," doplnil predseda rady Igor Gallo.

 Copyright © TASR 2016

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

„Kľudne našich športovcov kvôli dopingovému škandálu nepustite na olympijské hry, ale nezabúdajte, že máme armádu a jadrové zbrane.“
Svetlana Chorkina ,ruská gymnastka

„V tejto súvislosti sa zdá, že jedinou možnosťou účasti športovcov zborných družstiev Ruskej federácie na najbližšej olympiáde je vystúpenie pod vlajkou veľkých športových víťazstiev našej krajiny – pod vlajkou ZSSR“.
Valerij Raškin, poslanec Štátnej dumy za Komunistickú stranu Ruska 


„Ak chcete, aby bola na Olympiáde reálna vlajka, dajte športovcom do rúk vlajku Víťazstva! To je naša svätyňa a hrdosť. A vypravíme tam tri tisícky našich fanúšikov, pripravíme ich z každej republiky, kraja a oblasti s červenou vlajkou Víťazstva. A nech potom spievajú hymnu tak, aby im tam bolo všetkým na zvracanie. Som presvedčený, že červenú zástavy Víťazstva podporia aj Bielorusi, aj Kavkaz, aj Stredná Ázia, aj naši priatelia v BRIKS. Vtedy ukážeme Amerikánom čo to je ruský charakter a aj naše možnosti vzoprieť sa tejto liberálnej svorke“.

Gennadij Zjuganov, predseda ruských komunistov

"Koniec! No, chvalabohu, už sa na túto pičovinu nemôžem pozerať. Tri dni do toho čumím a už mi z toho haraší."
Overvoice pod titulky seriálu Tri sestry na TV DOMA

"Odmietam psychopatie v politike.”
Andrej Danko


„Dôkazom dobrej spolupráce oboch národov je, že som pred niekoľkými dňami menoval premiérom Českej republiky príslušníka slovenskej národnostnej menšiny.“

Miloš Zeman
 

14. 12. 2017

TO JE FOX TV!

TO JE FOX TV!MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Austráliu bude na Eurovíznej pesničkovej súťaži 2018 reprezentovať speváčka z radov domorodých obyvateľov - aborigénov. Informovali o tom v pondelok tamojšie médiá.
"Som veľmi hrdá na to, že budem moju krajinu oficiálne reprezentovať, a trochu nervózna hlavne v súvislosti s mojimi šatami," dala najavo prostredníctvom sociálnych sietí 28-ročná Jessica Mauboyová, ktorá naznačila, že do toho dá v Lisabone skutočne všetko.
Pre speváčku to však nebude debut na scéne podujatia, na ktorej vystúpila ako hosť v roku 2014 v Kodani. Bolo to vtedy po prvý raz, čo sa na Eurovíznej pesničkovej súťaži zúčastnila neeurópska krajina.
V Austrálii sa niekdajšia Veľká cena Eurovízie, teraz známa pod spomínaným názvom, teší už desaťročia značnej popularite. Tamojšia televízna spoločnosť SBS ju 30 rokov vysiela napriek časovému posunu v priamom prenose, ktorý vani sledovali viac ako tri milióny austrálskych divákov.
Austrálski súťažiaci sa v uplynulých troch rokoch vždy umiestnili v TOP 10 finále.
Finále Eurovíznej pesničkovej súťaže v Lisabone sa uskutoční 12. mája 2018.Americký prezident Donald Trump sa ohradil voči príspevku denníka The New York Times, v ktorom odznelo, že v úrade pozerá televíziu niekoľko hodín denne.
      Od zvolenia nového prezidenta USA uplynul v novembri rok. Agentúra AP v pondelok informovala o tom, že podľa uvedeného denníka Trump už počas prvého roka v úrade pozeral televíziu najmenej štyri hodiny denne a niekedy aj raz toľko.
      Prezident sa na svojom účte na Twitteri vyjadril, že "zriedka, ak vôbec niekedy" pozerá televízne stanice CNN a MSNBC, ktoré aj tak podľa neho šíria nepravdivé správy.
      Denník The New York Times uviedol, že jeho príspevok je založený na rozhovoroch so 60 prezidentovými poradcami, spolupracovníkmi, priateľmi a členmi Kongresu Spojených štátov.
      Trump sa už opakovane sťažoval na toto médium, že jeho prezidentský úrad popisuje nespravodlivo a nepresne.


Copyright © TASR 2017

Reklamná pauza, môžete sa...Reklamná pauza, môžete sa...

13. 12. 2017

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS


Dánsky vynálezca podozrivý z vraždy švédskej novinárky dobrovoľne súhlasil, že v cele predbežného zadržania ostane do 10. januára. Oznámila to v pondelok Dánova právna zástupkyňa.
      Peter Madsen je v Dánsku vo vyšetrovacej väzbe, pričom je predbežne obvinený zo zabitia a zneuctenia a zbavenia sa pozostatkov 30-ročnej novinárky Kim Wallovej. Žurnalistku videli naposledy živú v auguste nastupovať do Madsenovej amatérsky vyrobenej ponorky.
      Obhajkyňa Betina Haldová Engmarková pre noviny Ekstra Bladet povedala, že Madsen s pobytom vo väzbe súhlasil. Jej klient ale obvinenie zo zabitia Wallovej odmieta, dodala. Lehota aktuálneho predbežného zadržania sa mala vynálezcovi skončiť v stredu.
      Kodanská polícia sa k citovanej informácii nevyjadrila, uviedla agentúra DPA.
      Vynálezca a majiteľ ponorky sa v októbri priznal, že telo novinárky rozštvrtil a hodil do mora. Popieral však, že by bol aj jej vrahom. Svoju výpoveď ohľadne nevyjasnených okolností Wallovej smrti pritom už predtým niekoľkokrát zmenil.
      Wallovú spočiatku vyhlásili za nezvestnú, po viac ako desiatich dňoch však vylovili z mora pri dánskom pobreží jej trup, od ktorého boli úmyselne oddelené hlava a končatiny. Neskôr sa podarilo nájsť i ďalšie časti tela, na ktorom sa našlo 15 bodných rán.
      Prokuratúra doposiaľ v tomto prípade oficiálnu žalobu nevzniesla. Začiatok súdneho procesu je naplánovaný na marec.


Jam City, losangelské štúdio produkujúce mobilné hry, dnes v partnerstve so spoločnosťou Warner Bros. Interactive Entertainment oznámilo uzavretie licenčnej dohody na tvorbu hry Harry Potter: Hogwarts Mystery (Rokfortská záhada), v ktorej si budú môcť hráči po prvýkrát vytvoriť svoje vlastné postavy a zažiť život študentov na Rokforte. Hra vyjde pod hlavičkou Portkey Games od Warner Bros. Interactive Entertainment, novej značky venovanej zážitkovým hrám inšpirovaným kúzlom a dobrodružstvom čarovného sveta autorky J.K. Rowlingovej.
„Je to pre spoločnosť Jam City veľká česť vyvinúť mobilnú hru pre jednu z najväčších a najznámejších značiek v histórii," povedal Chris DeWolfe, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Jam City. „Sami sme fanúšikovia Harryho Pottera a vážime si milióny ľudí na celom svete, ktorí viac ako 20 rokoch sledujú príbehy Harry Pottera. Táto hra je srdcu blízka aj našim vývojárom a umelcom, ktorí sa venujú tvorbe tej najkúzelnejšej zábavy a zážitku z hry pre každého, kto zbožňuje čarovný svet J.K. Rowlingovej."
Nová hra umožňuje fanúšikom Harryho Pottera realizovať svoj sen stať sa študentom na Rokfortskej čarodejníckej škole tým, že si vytvoria vlastnú postavu a postupujú v priebehu rokov štúdia na Rokforte. Po ceste sa hráči zúčastnia všetkých magických hodín a aktivít, ktoré milujú - ako napríklad Obrana proti temnému umeniu, elixíry, duelový klub a ďalšie. Väčšina ikonických profesorov z príbehov Harry Pottera sa v hre nachádza tiež.
„Harry Potter: Hogwarts Mystery je mobilná zážitková hra, inšpirovaná kúzelníckou tradíciou od J.K. Rowlingovej, ktorá prinesie vzrušenie a zábavu fanúšikom sveta čarodejníkov," povedal David Haddad, prezident spoločnosti Warner Bros. Interactive Entertainment. „Je skvelé, že môžeme na tejto hre spolupracovať práve s Jam City, pretože je to spoločnosť s dlhou históriou tvorby hier prinášajúcich fanúšikom ich obľúbené svety do mobilov."
Majiteľom licencie na hru Harry Potter: Hogwarts Mystery je Warner Bros. Interactive Entertainment a v nasledujúcom roku bude k dispozícii pre mobilné zariadenia prostredníctvom App Store, Google Play a Amazon Appstore.


Copyright © TASR 2017

Pavel Fantyš, ktorý čelí obžalobe kvôli zmanipulovaniu televízne hry Bingo v 90. rokoch, sa v pondelok vo svojej výpovedi u pražskeho mestského súdu k činu priznal. Tvrdí ale, že podvod organizoval Roman Hejda, ktorý bol v prípadu pred viac ako desiatimi rokmi potrestaný podmienkou.                
Podľa obžaloby Fantyš a ďalší muži podvodne získali najmenej 27 miliónov korún, obžalovaní ale tvrdia, že žiadne peniaze nedostali. V roku 1995 utiekol do cudziny,zadržaný bol tento rok v lete. Fantyš, ktorý pre hru zabezpečoval prevádzku počítačov, zmenil systém tak, aby počítač losovali čísla tiketov, ktoré sám zakúpil.

Hovorkyňou vznikajúcej českej menšinovej vlády hnutia ÁNO bude Barbora Peterová. Peterová v minulosti pracovala ako redaktorka Českej televízie, od roku 2015 bola tlačovou hovorkyňou prevádzkovateľa českej prenosovej sústavy ČEPS.

Zdroj: ČT TXT

Regionálne týždenníky MY chcú rozospievať vianočnými koledami celé Slovensko

Regionálne týždenníky MY chcú rozospievať 
 vianočnými koledami celé Slovensko

Na námestiach, v kostoloch či domovoch dôchodcov v 25 slovenských mestách a obciach sa budú v stredu (13.12.) podvečer spievať vianočné koledy. S celoslovenskou kampaňou Slovensko spieva koledy 2017 prichádzajú regionálne týždenníky MY spadajúce pod vydavateľstvo Petit Press. Podujatie sa začína o 18.00 h.
Cieľom je rozospievať celú krajinu a tak, aby Slováci zaspievali vianočné koledy v jeden deň a jednu hodinu na rôznych miestach. Odznieť by mali tri koledy - Narodil sa Kristus Pán, Búvaj dieťa krásne a Nesiem vám noviny, počúvajte!
„Verím, že sa spolu s našimi čitateľmi dokážeme pozastaviť v predvianočnom zhone a netradične si užijeme tieto chvíle s priateľmi a rodinou," skonštatoval Milan Mokráň, riaditeľ divízie týždenníkov a člen predstavenstva Petit Press.
Organizátori veria, že z pripravovaného predvianočného podujatia sa im zároveň podarí spraviť tradíciu, podobne ako je tomu v Čechách. U českých susedov sa chystá siedmy ročník spievania kolied a zapojených je vyše 600 miest a mestečiek.
Vydavateľstvo Petit Press vydáva 26 regionálnych týždenníkov MY po celom Slovensku.

Copyright © TASR 2017

12. 12. 2017

RVR NEWS

RVR NEWS

Staronovým členom Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) sa od 14. decembra na šesťročné funkčné obdobie stane Zoltán Pék. V utorkovej tajnej voľbe o tom rozhodli poslanci NR SR, ktorí mu odovzdali 70 hlasov. Celkovo hlasovalo 133 členov snemovne.
      Dôvodom voľby bolo, že práve Pékovi 13. decembra končí funkčné obdobie. Péka navrhol poslanecký klub Mosta-Híd. Okrem neho kandidovali aj Peter Alakša (navrhol ho Mediálny inštitút), ktorý dostal desať hlasov a Ľubomír Dubeň (Slovenský zväz protifašistických bojovníkov), získal štyri hlasy.


Copyright © TASR 2017

Zomrel Keith Chegwin

Zomrel Keith Chegwin

V pondelok 11. decembra zomrel na dôsledky pľúcnej chorobyKeith Chegwin. Chegwin bol anglický televízny moderátor a herec, ktorý sa objavil v detských zábavných reláciách v 70. a 80. rokoch minulého storočia vrátane Multi-Colored Swap Shop a Cheggers Plays Pop. Preslávil sa aj v nudistickom programe Naked Jungle, kde sa objavil nahý a iba v klobúku.

11. 12. 2017

Zomrela Drahomíra Vihanová

Zomrela Drahomíra Vihanová

Vo veku 87 rokov zomrela v nedeľu po krátkej chorobe režisérka a scenáristka Drahomíra Vihanová, autorka trezorového filmu Zabitá nedeľa.
Drahomíra Vihanová patrí vo filme ku generácii "zlatých šesťdesiatych".Vyštudovala FAMU a pracovala po boku Jána Špátu Františka Vláčila, pôsobila tiež ako pomocná režiséka Otakara Vávru. Pozornosť vzbudila už svojím celovečerným debutom Zabitá nedeľa z roku 1968, ktorý však bol pre svoju údajnú beznádejnosť zakázaný a na 30 rokov skončil v trezore.
Vihanová pochádza z Moravského Krumlova, pred odchodom do Prahy vyštudovala v Brne hudobnej vedu, estetiku a hru na klavír na konzervatóriu. Za normalizácie sa pustila do dokumentaristiky. V druhej polovici 50. rokov spolupracovala ako scenáristka a asistentka réžie v hudobnom vysielaní Československej televízie. Na FAMU študovala v rokoch 1960 až 1965, v roku 1965 absolvovala odbory réžia hraného filmu a strih.
Po absolutóriu točila zákazkové filmy pre Krátky film a pracovala ako asistentka réžie na filmoch Otakara Vávru Romance pro křídlovku (1966) a Trinásta komnata (1968). V čase normalizácie sa venovala dokumentárnej tvorbe. Natočila okrem iného Hľadanie o Františkovi Vláčil či Premeny priateľky Evy o Eve Olmerovej, po nežnej revolúcii potom cenený snímka Denne predstupujem pred tvoju tvár.
Samostatným filmom Zabitá nedeľa debutovala v roku 1969, ale prvotina bola uložená do trezoru a distribučné premiéru mala až v roku 1990. K réžii hraného filmu sa smela vrátiť až po nežnej revolúcii, napríklad podobenstvom Pevnosť (1994) s Miroslavom Donutilom. Skôr rozporuplne bol prijatý jej ďalšiu snímku Správa o putovaní študentov Petra a Jakuba z roku 2000, ktorý riešil problematiku viny a trestu a spolužitie "biele" väčšiny s rómskym etnikom.
Na konci 70. rokov a potom opäť v 90. rokoch 20. storočia spolupracovala s Československou televíziou v Ostrave, kde pokračovala v televíznej práci najprv dokumentom Konjunkturálny portrét alebo Tri životy Vlasty Chramostovej (1992), neskôr účasťou na cykloch Ako sa žije, Spoveď, ego a Diagnóza (1998 až 2000).
Od roku 1982 pôsobila na FAMU ako externý pedagóg pre zahraničných študentov. Od roku 1990 bola členkou katedry strihovej skladby FAMU, neskôr tiež profesorkou. V roku 2015 získala za mimoriadny prínos českej kinematografii Českého leva a v roku 2016 Cenu za prínos svetovej kinematografii na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Jihlava.

Copyright © TASR 2017

MARKÍZA NEWS

MARKÍZA NEWS

Prvý diel nového denného seriálu s názvom Oteckovia predstavila v pondelok v Bratislave televízia Markíza. "Čaká nás veľmi svieži, zábavný a vtipný seriál, úplne nový typ seriálu, ktorý sme ešte na našich obrazovkách nemali, s výborným hereckým obsadením, kreatívnym tímom, inovatívnou filmárskou technikou," uviedol riaditeľ televízie Matthias Settele k novinke, ktorá sa vo vysielaní objaví v januári.
Oteckovia sú rodinný denný seriál zo života štyroch mladých mužov - otcov, z ktorých každý zápasí s úlohou rodiča po svojom. Nechýba im zodpovednosť a snaha nájsť si stabilné miesto vo svete matiek, čo prináša množstvo úsmevných situácií. Ich život odzrkadľuje reálne situácie, s ktorými sa otcovia bežne stretávajú. Čelia neočakávaným výzvam rodičovstva a popritom sa snažia zorientovať a nájsť si stabilné miesto vo svete matiek. Každý z nich zápasí s úlohou otca po svojom v lepších aj horších chvíľkach. V kritických situáciách sa však vedia vynájsť a spojiť svoje sily.
V hlavných úlohách sa predstavia Vladimír Kobielsky, Braňo Deák, Filip Tůma a Marek Fašiang. V ženských úlohách diváci uvidia Zuzanu Mauréry, Moniku Hilmerovú, Natáliu Puklušovú či Máriu Havranovú. Odľahčený seriál podľa jeho tvorcov prinesie na televízne obrazovky veľa radosti, "zároveň veľa slovenskej reality, ale srdečnej, láskavej, pozitívnej".
"Hrám bývalú manželku Vladka Kobielskeho s dvoma deťmi, zároveň som riaditeľka škôlky, kde všetky deti chodia. Takže opäť môj starý charakter - sympatická matka dvoch detí, ale stále mám tie deti rovnako staré, to je celkom dobré," uviedla s úsmevom pre TASR Mauréry.
"Behám medzi mlynskými kameňmi, snažím sa vyhovieť aj manželke, exmanželke aj tej perspektívnej manželke. Je to chlapec stláčaný životom," priblížil svoju seriálovú postavu Kobielsky a na margo televíznej novinky dodal: "Mal by to byť príjemný rodinný seriál s bežným problémami bežného diváka. Ak sa niektorí stotožnia s našimi osudmi, bude to len fajn, že si povedia - toto isté ja zažívam alebo túto situáciu som zažil. Vtedy by to prepojenie medzi divákmi a nami, ktorí stvárňujeme tie postavy, mohlo vzniknúť."
Seriál je inšpirovaný čilskou predlohou, ktorá je adaptáciou pôvodného argentínskeho formátu. "Pôjde o pomerne ľahký seriál, ktorý je vtipný, zároveň dojemný. Rátame s tým, že divák by sa cez slzy mohol aj smiať," povedal pre TASR Vladimír Fischer, jeden z režisérov "svižného, moderne koncipovaného" seriálu. "Od kamery, ktorú robíme trošku novým spôsobom, cez strih a rôzne efekty. Je to posun v kvalitatívnej a formálnej stránke," poznamenal režisér s tým, že seriál s množstvom detských hercov vzniká vo veľmi príjemnej atmosfére. "Keď sa nám podarí dobrú atmosféru z pľacu preniesť na televíznu obrazovku, bude to veľké pozitívum, diváci sa majú na čo tešiť."

Copyright © TASR 2017

Nominácie na Zlaté glóbusy

Nominácie na Zlaté glóbusy


V USA v pondelok zverejnili nominácie na filmové a televízne ceny Zlatý glóbus, prvé veľké filmové ceny roka 2018. Najviac - sedem - nominácií má triler z obdobia studenej vojny Podoba vody režiséra Guillerma del Torra.
Filmom roka sa tiež môže stať vojnový Dunkirk, čierna komédia Tri bilbordy kúsok za Ebbingom, politický triler The Post: Aféra v Pentagone či romantický film Call Me By Your Name.
V kategóriách najlepší herec a herečka sú medzi nominovanými aj Tom Hanks, Gary Oldman, Meryl Streepová či Jessica Chastainová. V kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe je nominovaný aj Christopher Plummer, ktorý počas nakrúcania filmu Všetky prachy sveta nahradil Kevina Spaceyho. Ten čelí viacerým obvineniam zo sexuálneho obťažovania.
Medzi nominovanými v kategórii najlepší cudzojazyčný film je kambodžská snímka First They Killed My Father, nemecko-francúzsky film Odnikiaľ, ruský Bez lásky, čilský Fantastická žena a švédsko-nemecko-francúzsky Štvorec, uvádza agentúra DPA.
V poradí 75. ročník Zlatých glóbusov sa uskutoční 7. januára v Beverly Hills a moderátorom bude americký komik Seth Meyers. Ocenenia sa udeľujú od roku 1944, o nominantoch a víťazoch rozhoduje 90-členná porota z Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA). Výber favoritov na prestížne ocenenie každoročne naznačí aj horúcich kandidátov na Oscary.

Copyright © TASR 2017

Prehľad nominácií v 75. ročníku filmových a televíznych cien Zlatý glóbus:

FILMY
Najlepší film - dráma
Call Me By Your Name
Dunkirk
The Post: Aféra v Pentagone
Podoba vody
Tri bilbordy kúsok za Ebbingom

Najlepší film - komédia alebo muzikál
Uteč
Najväčší showman
I, Tonya
Lady Bird
The Disaster Artist

Najlepší mužský herecký výkon vo filme - dráme
Timothée Chalamet - Call Me By Your Name
Daniel Day-Lewis - Niť z prízrakov
Tom Hanks - The Post: Aféra v Pentagone
Gary Oldman - Najtemnejšia hodina
Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Najlepší ženský herecký výkon vo filme - dráme
Jessica Chastain - Molly a jej hra
Sally Hawkins - Podoba vody
Frances McDormand - Tri bilbordy kúsok za Ebbingom
Meryl Streep - The Post: Aféra v Pentagone
Michelle Williams - Všetky prachy sveta

Najlepší mužský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli
James Franco - The Disaster Artist
Hugh Jackman - Najväčší showman
Daniel Kaluuya - Uteč
Steve Carell - Battle of the Sexes
Ansel Elgort - Baby Driver

Najlepší ženský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli
Margot Robbie - I, Tonya
Saoirse Ronan - Lady Bird
Emma Stone - Battle of the Sexes
Judi Dench - Victoria & Abdul
Helen Mirren - The Leisure Seeker

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe
Willem Dafoe - The Florida Project
Armie Hammer - Call Me By Your Name
Richard Jenkins - Podoba vody
Sam Rockwell - Tri bilbordy kúsok za Ebbingom
Christopher Plummer - Všetky prachy sveta

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe
Mary J. Blige - Mudbound
Hong Chau - Downsizing
Allison Janney - I, Tonya
Laurie Metcalf - Lady Bird
Octavia Spencer - Podoba vody

Najlepšia filmová réžia
Guillermo del Toro - Podoba vody
Martin McDonagh - Tri bilbordy kúsok za Ebbingom
Christopher Nolan - Dunkirk
Ridley Scott - Všetky prachy sveta
Steven Spielberg - The Post: Aféra v Pentagone

Najlepší filmový scenár
Aaron Sorkin - Molly a jej hra
Greta Gerwig - Lady Bird
Martin McDonagh - Tri bilbordy kúsok za Ebbingom
Liz Hannah & Josh Singer - The Post: Aféra v Pentagone
Guillermo del Toro a Vanessa Taylor - Podoba vody

Najlepšia pôvodná hudba
Alexandre Desplat - Podoba vody
Jonny Greenwood - Niť z prízrakov
John Williams - The Post: Aféra v Pentagone
Hans Zimmer - Dunkirk
Carter Burwell - Tri bilbordy kúsok za Ebbingom

Najlepšia pôvodná pieseň
Remember Me - Coco
This Is Me - Najväčší showman
Home - Ferdinand
Mighty Rive - Mudbound
The Star - The Star

Najlepší animovaný film
Baby šéf
The Breadwinner
Coco
Ferdinand
S láskou Vincent

Najlepší cudzojazyčný film
Fantastická žena
First They Killed My Father
Odnikiaľ
Bez lásky
Štvorec

TELEVÍZIA
Najlepší televízny seriál - dráma
The Crown
Príbeh služobnice
This Is Us
Stranger Things
Hra o tróny

Najlepší televízny seriál - komédia alebo muzikál
Black-ish
Master of None
The Marvelous Mrs. Maisel
Smilf
Will a Grace

Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme
Sterling K. Brown - This Is Us
Bob Odenkirk - Volajte Saulovi
Liev Schreiber - Ray Donovan
Jason Bateman - Ozark
Freddie Highmore - Dobrý doktor

Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme
Claire Foy - The Crown
Elisabeth Moss - Príbeh služobnice
Caitriona Balfe - Cudzinka
Maggie Gyllenhaal - The Deuce: Špina Manhattanu
Katherine Langford - 13 Reasons Why

Najlepší mužský herecký výkon v seriáli - komédii alebo muzikáli
Anthony Anderson - Black-ish
Aziz Ansari - Master of None
Kevin Bacon - I Love Dick
William H. Macy - Shameless
Eric McCormack - Will a Grace

Najlepší ženský herecký výkon v seriáli - komédii alebo muzikáli
Pamela Adlon - Bude lepšie
Alison Brie - Glow
Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel
Issa Rae - Nesvoja
Frankie Shaw - Smilf

Najlepší mužský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme
Robert De Niro - The Wizard of Lies
Ewan McGregor- Fargo
Geoffrey Rush - Génius
Jude Law - Mladý pápež
Kyle MacLachlan - Mestečko Twin Peaks

Najlepší ženský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme
Jessica Biel - The Sinner
Nicole Kidman - Veľké malé klamstvá
Jessica Lange - Feud
Susan Sarandon - Feud
Reese Witherspoon - Veľké malé klamstvá

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v seriáli, miniseriáli alebo televíznom filme
David Harbour - Stranger Things
Alfred Molina - Feud
Alexander Skarsgard - Veľké malé klamstvá
David Thewlis - Fargo
Christian Slater - Mr. Robot

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v seriáli, miniseriáli alebo televíznom filme
Laura Dern - Veľké malé klamstvá
Ann Dowd - Príbeh služobnice
Chrissy Metz - This Is Us
Michelle Pfeiffer - The Wizard of Lies
Shailene Woodley - Veľké malé klamstvá

Najlepší miniseriál alebo televízny film
Veľké malé klamstvá
Fargo
Feud
The Sinner
Top of the Lake: China Girl

©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.