25. 5. 2018

Otvorený list poslancom ohľadom novely zákona o Audiovizuálnom fonde

Otvorený list poslancom ohľadom novely 
zákona o Audiovizuálnom fonde 

Vážená pani poslankyňa,
vážený pán poslanec,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás v súvislosti s predložením návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde.

Som prezidentkou Asociácie nezávislých producentov - www.asociaciaproducentov.sk ktorá združuje producentov, ktorí vykonávajú svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ako aj ochranu práv duševného vlastníctva, najmä ochranu autorského práva a práv s ním súvisiacich a ktorí sa pri svojom vstupe zaviazali dodržiavať etický kódex - www.asociaciaproducentov.sk/doc/ANPeticky_kodex.pdf
a s cieľom kultivovať producentské prostredie.
Členmi asociácie je celý rad renomovaných spoločností, ktoré pracujú zodpovedne a s výsledkami práce ktorých ste sa určite i vy mali možnosť stretnúť - z ostatných filmov z ich produkcie si dovoľujeme uviesť príkladmo filmy: Dubček (L. Halama), Backstage (A. Sedláčková), Hmyz (J. Švankmajer), Čiara (P. Bebjak), Mečiar (T. Nvotová), Nina (J. Lehotský), Diera v hlave (R. Kirchhoff), Špina (T. Nvotová), Piata loď (I. Grófová), Učiteľka (J. Hřebejk), Červený kapitán (M. Kollár), Eva Nová (M. Škop)...

Naša asociácia systémovo spolupracuje so všetkými inštitúciami, ktoré spoluvytvárajú podmienky pre audiovizuálnu tvorbu na Slovensku a odborne pripomienkuje návrhy zmien zákonov a nižších právnych noriem, ktoré tieto podmienky definujú.
Opakovane narážame na situáciu, keď konkrétny prípad jedného producenta - či jedného projektu - okolo ktorého sa otvárajú otázky - vedie k ad hoc návrhom zmien, ktoré zásadným spôsobom a menia podmienky pre všetkých.

Váš návrh zákona môže mať na produkciu filmov na Slovensku zásadne negatívny dopad. Navrhujete zrušenie podpory vývoja filmových projektov a zákaz kombinácie verejných zdrojov určených pre produkciu.

V prvom rade upozorňujeme, že prostriedky na vývoj filmov sú v prípade napríklad animovaných diel (ale nie len tých) nevyhnutné. Bez takejto podpory sa okrem iného nemajú slovenskí producenti šancu uchádzať o európske zdroje určené na vývoj svojich diel (ktoré Slovenská republika spolufinancuje).
Je pre prostredie nevyhnutné, aby sa potenciál niektorých námetov a látok overil vo fáze vývoja - tak, aby do produkcie šli len tie projekty, ktoré majú skutočný predpoklad na vznik kvalitného filmu. Je samozrejme otázkou, aký je zdravý pomer projektov, ktoré majú ísť ďalej a ktoré nie. Je to však otázka i na kritériá podpory vo vývoji, schopnosť komisií projekty z hľadiska perspektívnosti posúdiť. Ale i v životopisoch najlepších filmových režisérov (napríklad Miloša Formana) nájdete celý rad projektov, ktoré vyvinuli a napokon nevznikli.

Váš druhý návrh ohrozuje produkciu ako takú - všetky vyššie uvedené filmy napríklad vznikli vďaka prostriedkom z fondu (fondov aj iných krajín) a televízii. Nie je možné na Slovensku vyrobiť celovečerný film len z prostriedkov z Audiovizuálneho fondu a vlastných vkladov producentov. Upozorňujeme aj na skutočnosť, že RTVS má zo zákona povinnosť spolupracovať s nezávislými producentmi v SR na výrobe audiovizuálnych diel - t.j. kombinácia týchto zdrojov je nevyhnutná, pretože dielo vyprodukované len zo zdrojov televízie nie je nezávislou produkciou.
Inak naša asociácia bola iniciátorom zmeny, aby sa v Audiovizuálnom fonde granty na produkciu nedávali "na etapy", ale raz a na celé dielo. AVF už takto granty poskytuje a sme presvedčení, že "etapový" spôsob postupne zanikne.

K obom témam existuje samozrejme celý rad ďalších informácií a argumentov, ktoré by pri zmene pravidiel mali byť brané do úvahy.
V mene asociácie chcem potvrdiť, že aj pre nás je zásadné, aby využívanie verejných zdrojov producentmi nevzbudzovalo žiadne pochybnosti. Nie je však možné, aby prípadné zneužitie systému jednotlivcom - ktoré (ak k nemu došlo) má byť riešené štandardnými nástrojmi, ktoré má spoločnosť k dispozícii - viedlo k "sankcionovaniu" prostredia ako takého.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, rovnako ako vy vnímame veľmi citlivo akýkoľvek prípad, ktorý naštrbuje dôveru verejnosti k filmovej produkcii a môže znamenať ohrozenie verejného financovania filmovej tvorby ako takého. A sme pripravení akýmkoľvek spôsobom sa podieľať na vytváraní takých podmienok, aby bolo financovanie transparentné a zodpovedné. Chceme požiadať aj vás, aby ste k tejto problematike pristupovali zodpovedne a návrhy na zmeny pripravovali so znalosťami všetkých súvislostí a v komunikácii so sektorom, ktorého sa zmeny týkajú. Vaše tvrdenie v dôvodovej správe, že návrh nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, je nepravdivé.
Naša asociácia je pripravená spolupracovať na všetkých zmenách, ktoré zlepšia systém v akomkoľvek ohľade.

S pozdravom

Zuzana Mistríková
prezidentka ANP

Audiovizuálny fond: Tvrdenia SaS sa nezakladajú na skutočnosti ani na jej zodpovednom poznaní

Audiovizuálny fond: 

Tvrdenia SaS sa nezakladajú na skutočnosti ani na jej zodpovednom poznaní


Tvrdenia, ktoré neodrážajú skutočnosť a ani len snahu ju poznať. Tak hodnotia zástupcovia Audiovizuálneho fondu (AvF) vyjadrenia opozičných poslancov z SaS o možnom subvenčnom podvode v prípade projektu filmu Generál. Riaditeľ AvF Martin Šmatlák a predseda Rady AvF Miloslav Luther dôrazne odmietli obvinenia z údajného reťazenia zmluvných podmienok na jeden a ten istý projekt, ktoré na piatkovej tlačovej konferencii naznačili liberáli.
Šmatlák v tejto súvislosti zdôrazňuje, že tri zo štyroch podporených žiadostí, ktoré už majú uzavreté vyúčtovanie, sa týkali prípravy filmového diela, ako je výber lokácií, obsadenie postáv či zabezpečenie rekvizít. „Posledná zmluva je účelovo určená na nakrúcanie a na postprodukciu filmu a je jednoznačne viazaná nielen na dokončenie filmu, ale aj na jeho verejné uvedenie v kinách s termínom do 31.12.2019,“ dodal riaditeľ AvF.
Predseda Rady AvF ďalej spresnil, že na vývoj a prípravu realizácie projektu Generál doteraz fond poskytol celkom sumu 247.900 eur. "Všetky sú vyúčtované na konkrétne výdavky, výkony a vecné výstupy. Ani jeden z týchto výstupov nie je predložený viackrát," upozornil Luther. "Spomínaná suma predstavuje 27 percent z celkovej doteraz schválenej sumy dotácií z fondu na podporu tohto projektu a iba 5,5 percenta z jeho predpokladaného celkového rozpočtu," doplnil.
Zároveň pripomenul, že za dokončenie a verejné uvedenie filmu, na čo sú viazané ďalšie prostriedky z AvF, nesie plnú zodpovednosť producent filmového projektu so svojimi koprodukčnými partnermi. "Ak sa mu to nepodarí, bude musieť všetky tieto prostriedky fondu vrátiť," ozrejmil Luther.
Poslanci SaS v piatok informovali, že v súvislosti s filmovým projektom Generál, ktorý mal byť spomienkou na Milana Rastislava Štefánika, podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z dôvodu podozrenia na subvenčný podvod. Svoj krok odôvodnili tým, že podľa ich zistení dochádza k reťazeniu zmluvných podmienok na jeden a ten istý projekt. "S tým, že samotné plnenie je mimoriadne podozrivé," uviedla poslankyňa SaS Renáta Kaščáková. Upozornila, že žiadateľ už z celkovej schválenej sumy 1,8 milióna eur vyčerpal trištvrte milióna eur a pritom sa ešte nezačalo nakrúcať, hoci sa malo.
Liberáli zároveň žiadajú ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú (Smer-SD) a ďalšie inštitúcie, aby urobili hĺbkovú kontrolu projektu Generál. SaS navyše predkladá do parlamentu zákon o Audiovizuálnom fonde a pripravuje iné systémové zmeny.

Copyright ©TASR 2018

Najsledovanejšou televíziou roku 2017 bola TV Markíza

Najsledovanejšou televíziou roku 
2017 bola TV Markíza

Najsledovanejšími televíznymi stanicami na Slovensku v minulom roku bola TV Markíza, TV Joj a Jednotka. Ukázal to prieskum MML–TGI, ktorého súhrn za celý rok 2017 v piatok predstavila agentúra Median SK.
Pozíciu lídra TV Markíza obhájila aj potom, ako od začiatku vlaňajška opustila terestriálne vysielanie. Jej celoročná sledovanosť dosiahla 40,5 percenta, čo predstavuje 1,811 milióna divákov. Medziročne poklesla o viac ako desať percentuálnych bodov, keď jej súhrnná sledovanosť za rok 2016 bola na úrovni 51 percent.
TV Joj dosiahla v parametri "sledoval včera" ročnú sledovanosť 31,5 percenta, Jednotka zaznamenala sledovanosť 24,6 percenta. U oboch televízii ide o výsledok, ktorý zodpovedá ich sledovanosti z roku 2016.
Na ďalších miestach v ročnej sledovanosti nasledujú TV Doma (sledovanosť 6 percent), TA3 (sledovanosť 5,3 percenta), Plus a Dvojka (obe TV zhodne 4 percentá), TV Dajto a ČT1 (obe zhodne 3,8 percenta). Rebríček TOP 10 uzatvára RTL Klub so sledovanosťou 1,9 percenta.
Národný prieskum MML–TGI, zameraný na spotrebné správanie, médiá a životný štýl, realizuje spoločnosť Median SK kontinuálne od roku 1997.

Copyright ©TASR 2018

SaS naznačuje podvod pri filme o M. R. Štefánikovi, podáva trestné oznámenie

SaS naznačuje podvod pri filme o M. R. 

Štefánikovi, podáva trestné oznámenie


Financovanie filmu Generál, ktorý mal byť spomienkou na Milana Rastislava Štefánika, javí známky subvenčného podvodu. Upozorňuje na to SaS, ktorá podáva v tejto súvislosti trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Liberáli zároveň žiadajú ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú (Smer-SD) a ďalšie inštitúcie, aby urobili hĺbkovú kontrolu projektu Generál. SaS navyše predkladá do parlamentu zákon o Audiovizuálnom fonde a pripravuje iné systémové zmeny. Informovala o tom na tlačovej konferencii v parlamente.
Poslankyňa SaS Renáta Kaščáková poukazuje, že film sa pripravuje od roku 2013 a mal mať na slovenské pomery "veľkorysý rozpočet". Od roku 2013 doteraz bola podľa Kaščákovej schválená podpora štátu prostredníctvom piatich zmlúv - štyri Audiovizuálny fond, jedna RTVS - v sume 1,8 milióna eur. Celkový rozpočet by mal byť podľa poslankyne ešte vyšší.
SaS zistila pri zmluvách, že dochádza k reťazeniu zmluvných podmienok na jeden a ten istý projekt. "S tým, že samotné plnenie je mimoriadne podozrivé," uviedla Kaščáková. Upozornila, že žiadateľ už z celkovej schválenej sumy 1,8 milióna eur vyčerpal trištvrte milióna eur a pritom sa ešte nezačalo nakrúcať, hoci sa malo.
"Posledná klapka mala padnúť na budúci týždeň vo štvrtok 31. mája," poukázala Kaščáková s tým, že na film nie je pripravené takmer nič. "Nezrovnalostí je toľko, že nás to priviedlo k presvedčeniu, že toto nemôže byť náhoda. Tento prípad vykazuje podľa nás všetky známky subvenčného podvodu, preto sme pripravili trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktoré dnes podávame," doplnila.

Copyright ©TASR 2018


VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA


„Gabriela Matečná sa nikdy nemala stať ministerkou, ale mala umývať záchody niekde v Ilave alebo v Leopoldoveí Táto žena sa správa ako burina v záhrade, ako kúkoľ na poli. Je škodnou a červotočom v dverách. Andrej Danko je dilino pologramotný z Revúcej“.
Igor Matovič

Slovenskými kandidátmi na Európske filmové ceny sú Tlmočník a Ťažká duša

Slovenskými kandidátmi na Európske filmové 

ceny sú Tlmočník a Ťažká duša

Slovenským kandidátom na Európsku filmovú cenu 2018 v kategórii hraných filmov sa stala dráma Tlmočník režiséra Martina Šulíka. Spomedzi dokumentov sa bude za Slovensko o cenu uchádzať Ťažká duša režiséra Mareka Šulíka.

Snímky vybrali členovia a členky Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA). V prípade hraných filmov mali k dispozícii celkovo sedem kandidátov. Okrem Tlmočníka boli na zozname aj tituly Čiara (r. Peter Bebjak), Out (r. György Kristóf ), Nina (r. Juraj Lehotský), Spievankovo a kráľovná Harmónia (r. Diana Novotná), Dogg (Slavomír Zrebný, Viliam Csino, Enrik Bistika, Jonáš Karásek) a Dubček (r. Laco Halama).

V hlasovaní o dokumentárnej snímke bojovali okrem vybraného titulu aj filmy Mečiar (r. Tereza Nvotová), Vábenie výšok (r. Pavol Barabáš) a Válek (r. Patrik Lančarič).

Európska filmová akadémia udelí svoje výročné ceny už po 31. raz v sobotu 15. decembra v španielskej Seville.


©2018, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.
 

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Za falošnú správu označila administratíva ukrajinského prezidenta Petra Porošenka stredajší článok spravodajskej stanice BBC. Tá napísala, že osobný právnik amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen prijal tajnú platbu vo výške najmenej 400.000 dolárov, aby zaistil rozhovory medzi šéfom Bieleho domu a ukrajinskou hlavou štátu Petrom Porošenkom.
"Do očí bijúca lož, očierňovanie a podvrh. Takto vnímame dezinformáciu, že stretnutie prezidentov Ukrajiny a USA bolo organizované za peniaze. Summit Ukrajiny a USA v júni 2017 bol usporiadaný výlučne prostredníctvom oficiálnych diplomatických kanálov, obzvlášť cez veľvyslanectvo Ukrajiny v USA," uviedla Porošenkova administratíva.
Podľa agentúry Ukrinform zároveň vyjadrila presvedčenie, že ide o osobný útok voči prezidentom oboch krajín, ale aj kampaň s cieľom diskreditovať ukrajinsko-americké vzťahy. Žiada, aby BBC poprela pravdivosť svojho článku, inak "si vyhradzujeme právo podať súdnu žalobu".
Schôdzka medzi Trumpom a Porošenkom sa konala v júni 2017 v Bielom dome. Vyplatenie sumy Cohenovi, ktorý nie je registrovaným zástupcom Ukrajiny, ako to vyžadujú americké zákony, zariadili sprostredkovatelia Porošenka, informovala BBC s odvolaním sa na svoje zdroje v Kyjeve blízke zainteresovaným osobám.
BBC zverejnila aj svedectvo nemenovaného vysokopostaveného spravodajského dôstojníka z Porošenkovej administratívy, ktorý opísal, čo sa dialo pred schôdzkou oboch prezidentov v Bielom dome.
Podľa tohto zdroja bol Cohen prizvaný preto, lebo registrovaní lobisti Ukrajiny a jej veľvyslanectvo vo Washingtone by mohli zariadiť pre Porošenka nanajvýš krátke odfotografovanie sa s Trumpom. Porošenko ale potreboval niečo, čo by bolo možné vykresliť ako "rozhovory".
Ukrajinský prezident sa preto rozhodol zriadiť tajný kanál k Trumpovi. Úloha bola zverená bývalému poradcovi, ktorý požiadal o pomoc lojálneho ukrajinského poslanca. Tento poslanec využil osobné kontakty v židovskej charite v štáte New York - Port of Washington Chabad. Toto nakoniec viedlo k Michaelovi Cohenovi, ktorý zinkasoval 400.000 dolárov.
Nič nenasvedčuje tomu, že by Trump o tejto platbe vedel, poznamenala BBC.
Spravodajská stanica uviedla, že jej druhý zdroj v Kyjeve poskytol rovnaké podrobnosti o prípade, iba s tým rozdielom, že Cohen dostal 600.000 dolárov.
Keď Porošenko vlani v júni odlietal do Washingtonu, stále nevedel, koľko času mu Trump venuje. Podľa oficiálneho programu Bieleho domu sa mal Porošenko "zastaviť" v Oválnej pracovni, zatiaľ čo Trump mal stretnutia s personálom. Tie pokračovali do ranných hodín a ukrajinská strana bola už nahnevaná, že Cohen zobral peniaze za niečo, čo nedokáže zariadiť. Až do posledného okamihu si tak ukrajinský líder nebol istý, či sa vyhne poníženiu.
Porošenkovi sa napokon uľavilo, keď ho Trump prijal v Oválnej pracovni. Chválil sa, že sa stretol s novým americkým prezidentom skôr ako ruský prezident Vladimir Putin. Následne pred Severným stĺporadím Bieleho domu usporiadal triumfálnu tlačovú konferenciu.
Krátko po tom, ako sa ukrajinský prezident vrátil domov, jeho protikorupčná agentúra zastavila vyšetrovanie bývalého šéfa Trumpovej volebnej kampane Paula Manaforta za získanie miliónov dolárov od ukrajinskej proruskej Strany regiónov, uviedla BBC.

Copyright ©TASR 2018

V ukrajinskom Kyjeve prekryli pred finálovým stretnutím futbalovej Ligy majstrov, ktoré je na programe v sobotu 26. mája o 20.45 h, logá firmy Gazprom, jedného z hlavných sponzorov najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže mužských klubov. Prítomnosť ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti rozhnevala niektorých Ukrajincov a následne narýchlo odstránili logá ešte pred začiatkom predfinálového festivalu šampiónov na hlavnej ulici Kyjeva. "Tento čin je vyslovene politický. Naším postojom vyjadrujeme nesúhlas s pripojením Krymu k Rusku a vojnou na východe. Zároveň chceme touto cestou do sveta vyslať jasný odkaz všetkým, ktorí sú prepojení s agresívnou krajinou. Veríme, že Európska futbalová únia (UEFA) bude mať porozumenie pre naše rozhodnutie," vyhlásil hlavný predstaviteľ kyjevskej samosprávy Andrij Mirošničenko. UEFA uviedla, že došlo k nedorozumeniu, pokiaľ ide o zviditeľnenie tohto partnera počas "Festivalu šampiónov". Vzťahy medzi oboma krajinami sú napäté pre násilné pripojenie Krymského polostrova k Rusku v roku 2014 a ruskej podpore separatistických povstalcov na východnej Ukrajine.

2018, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

24. 5. 2018

Zázračný oriešok ocenil najlepšie rozprávkové hry

Zázračný oriešok 
ocenil najlepšie rozprávkové hry

Vyhlásenie víťazov uzavrelo v Piešťanoch jubilejný 10. ročník festivalu Zázračný oriešok s podtitulom Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. Súťažilo na ňom spolu 18 rozprávok a hier pre deti, ktoré Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysielala v poslednom období alebo ktoré sú do vysielania ešte len pripravené.
V kategórii rozprávkových hier sa detská a odborná porota zhodli na víťazovi – Dobrom sluhovi, zlom pánovi autorky Nadi Uličnej-Jurkemikovej, ktorú naštudovala režisérka Milena Lukáčová.
V kategórii monologických rozprávok získali prvenstvo odbornej poroty Rozprávky o rytierovi smutnej postavy v réžii Jaroslava Rozsívala. Deťom sa v tejto kategórii najviac páčil titul Theseus a Ariadna autorky Beaty Panákovej v réžii Mileny Lukáčovej.
V kategórii hier pre deti sa odborná porota s predsedom Václavom Šuplatom zhodla na Sne noci svätojánskej Williama Shakespeara s režisérom Jakubom Nvotom. Detská porota najvyššie ohodnotila hru V záhrade papierových drakov autorky Jany Bodnárovej v réžii Mileny Lukáčovej.
Okrem nich festival udelil aj Zvláštnu cenu RTVS herečka Táni Pauhofovej a cenu Literárneho informačného centra spisovateľovi Tomášovi Janovicovi. Informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.
Festival od utorka 22. mája priniesol na viacerých miestach v Piešťanoch množstvo podujatí pre deti, stretnutí s tvorcami, výstavy či workshopy. Jeho program pre najmenších pokračuje ešte aj v piatok 25. mája dopoludnia.
Hlavnými organizátormi festivalu sú mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany a RTVS. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Jubilejný Zázračný oriešok sa konal pod záštitou Ministerstva kultúry SR, veľvyslankyne Českej republiky v Bratislave Livie Klausovej a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča a bol venovaný aj 100. výročiu vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov.

Copyright ©TASR 2018

Prieskum Median Sk

Prieskum Median Sk

Televízia Markíza, Rádio Expres, denník Nový Čas, týždenník Plus 7 dní, dvojtýždenník TV Max a mesačník Záhradkár sú najčítanejšie a najsledovanejšie slovenské elektronické a printové médiá. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle – TGI za 4. kvartál 2017 a prvý kvartál 2018, ktoré vo štvrtok zverejnila spoločnosť Median Sk. Prieskum realizovala na vzorke 4415 respondentov, občanov SR vo veku 14-79 rokov v termíne od 18. 9. do 17. 12. 2017 a 8. 1. až 1 .4. 2018.
Celková čítanosť celoštátnych denníkov dosahuje 28 % populácie. Prvú pozíciu si udržal Nový Čas so 14 %, druhá pozícia patrí denníku Plus jeden deň (6 %), tretia je Pravda (6 %), na ďalších miestach potom Sme, Šport, Korzár a Hospodárske noviny.
Podiel čítanosti týždenníkov na populácii je 36 %. Najčítanejším je Plus 7 dní (7 %), za ním Báječná žena (6 %), Život (5 %), Nový Čas pre ženy (5 %), na ďalších miestach Eurovízia, Slovenka a Katolícke noviny. Najčítanejším dvojtýždenníkom je TV Max (5 %), za ním Tele plus a Relax (oba 2 %), Bratislavské noviny, Stop, Žena a život (po 1 %).
Záhradkár je najčítanejším mesačníkom (7 %), za ním nasledujú Zdravie (7 %), Emma, Eva (oba 5 %), na ďalších miestach Nový Čas Krížovky, Maxikrížovky a Evita.
Celková počúvanosť rádií v parametri počúval včera predstavuje 62 % populácie. Prvú pozíciu si drží Rádio Expres s 19 %, nasleduje Rádio Slovensko (17 %), Fun rádio (11 %), Rádio Jemné (7 %), Rádio Europa 2 (7 %), Rádio Regina a Rádio Vlna (obe po 6 %). V parametri počúval posledný týždeň je na prvých troch miestach rovnaké poradie, teda Rádio Expres, Rádio Slovensko a Fun rádio. Aj v parametri podiel na trhu sú na prvých troch miestach rovnaké stanice.
Sumárna sledovanosť všetkých televízií je 79 %. Televízii Markíza so 40 % patrí prvá pozícia, druhá je TV Joj (32 %), tretia verejnoprávna Jednotka RTVS (25 %). Rovnaké poradie obsadili tieto tri televízne stanice aj v parametri podiel na trhu.
"Dnešný poslucháč a dnešný divák majú niečo spoločné, sú trocha starší, ako bol čitateľ alebo poslucháč pred niekoľkými rokmi. Ten vek, keď začíname počúvať rádio alebo čítať noviny, sa trocha zvyšuje. Zatiaľ, čo pred desiatimi – dvadsiatimi rokmi sme začínali čítať noviny v osemnástich – dvadsiatich rokoch, tak sa to trocha posúva, začíname počúvať až po dvadsiatke, prípadne až okolo tridsiatky. Podobne to platí pri rádiách, v prvotnej tínedžerskej fáze nemáme taký záujem o tradičné médiá, ako je tlač, rozhlas a televízia, záujem je skôr o sociálne médiá a siete, teda to nové, čo letí. Je asi skoro hovoriť nejaké trendy, ale zdá sa, že poslucháčov a čitateľov až tak veľmi neubúda, že sa k tradičným médiám vraciame vo chvíli, keď sa zapojíme plne do pracovného procesu a ideme v stopách svojich rodičov," povedal pre TASR zástupca spoločnosti Median Vladimír Kožíšek.

Copyright ©TASR 2018

Cena princeznej Astúrskej za literatúru

Cena princeznej Astúrskej 
za literatúru 

Laureátkou tohtoročnej Ceny princeznej Astúrskej za literatúru sa vo štvrtok stala francúzska autorka detektívnych románov, historička a archeologička Fred Vargasová, vlastným menom Frédérique Audouin-Rouzeauová. Vargasovej ocenenie udelili za to, že do detektívnemu žánru vdýchla nový život.
Nadácia udeľujúca cenu ocenila, že Vargasová vníma spoločnosť ako "tajomný a zložitý ekosystém". Uviedla tiež, že detektívne príbehy tejto 60-ročnej spisovateľky sú zachytené s bohatou predstavivosťou, majú originálne zápletky a opisom postáv nechýba irónia.
Vargasová je vo Francúzsku jednou z najpredávanejších autoriek, pričom jej romány sa v prekladoch čítajú po celom svete. Niekoľkokrát ju ocenila tiež britská Asociácia spisovateľov kriminálneho žánru (CWA), pripomenula agentúra AP.
Cena princeznej astúrskej má podobu sošky, ktorú vytvoril španielsky maliar a sochár Joan Miró a je dotovaná sumou 50.000 eur. Ocenenia v ôsmich kategóriách udeľuje nadácia korunnej princeznej Leonor. Laureáti ho každoročne preberajú na jesennej slávnosti v španielskom meste Oviedo.
Ceny princeznej Astúrskej sú považované za akési španielske Nobelove ceny. Do roku 2015 boli nazývané Ceny princa Astúrskeho. Názov bol upravený po tom, ako sa novým španielskym kráľom stal Filip VI., ktorý dovtedy nosil titul princ Astúrsky. Titul následne prešiel v ženskej forme na jeho dcéru Leonor.
Ocenenie vlani v literárnej kategórii získal 71-ročný poľský spisovateľ, lyrik a esejista Adam

Copyright ©TASR 2018

Novinárska cena Karla Havlíčka Borovského 2017

Novinárska cena 

Karla Havlíčka Borovského 2017

Novinársku cenu Karla Havlíčka Borovského za rok 2017 získala Světlana Witowská z Českej televízie. Odborná porota, ktorej predsedá Martina Riebauerová, ocenila jej umenie viesť rozhovor s nadhľadom, dôslednosťou a eleganciou. ČTK to oznámila Helena Hájková z usporiadateľskej Nadácie Český literárny fond.

Ocenenie Novinárska prepelica, udeľovaná novinárom do 33 rokov, patrí podľa porotcov Kristíne Novotnej zo spravodajského servera iRozhlas.cz a Jakubovi Zelenkovi z Aktuálne.sk a Hospodárskych novín. Novotná, ktorá vytvára domáce politické spravodajstvo, podľa Hájkovej získala cenu vďaka svojmu nasadeniu, priebojnosti, dôslednosti a snahe robiť novinárčinu vo verejnom záujme. U Zelenku porota ocenila investigatívny nasadenie, najmä v oblasti dezinformácií a fake news, uviedla Hájková.


Už šiestykrát bude udelená Cena Opus Vitae. Získa ju Petr Uhl za celoživotné presadzovanie spravodlivosti, ľudských práv a za osobné statočnosť.

Novinárskej ceny udeľuje správna rada nadácie na návrh odbornej poroty, v ktorej vedľa Riebauerovej zasadli Jan Bumba, Lukáš Jelínek, Miroslav Konvalina, Jiří Pehe, Jaroslav Spurný a Jan Šmíd. Hlavnú novinársku cenu nadácia dotuje 50.000 korunami. S novinárskymi prepelicami, ktoré odovzdáva mesto Havlíčkův Brod a kraj Vysočina, je spojená symbolická suma 3333 korún.

Nadácia rozhoduje o výročných cenách za mimoriadne diela umeleckej, vedeckej a novinárskej tvorby. Novinársku cenu udelila po 21 krát. Od roku 2000 sa slávnostné odovzdávanie koná v Havlíčkovom Brode.


Copyright © ČTK 2018